torsdag 7 maj 2009

Gör en instast för klimatet och inför minst en vego-dag i veckan!

Lågkonjunktur brukar bedömas som positivt ur miljöperspektiv eftersom köpkraften minskar. Man anammanr ett "slow-tänkande" där hållbarhet är viktigare än att ha det nyaste och senaste. Men än så länge har krisen inte gett några positiva effekter på växthusutsläppen. Tvärtom så ökar utsläppen. DN skriver:

"Mängden koldioxid uppgår nu till 386 miljondelar, en ökning med 2,1 miljondelar jämfört med ett år tidigare. Metanet har ökat med 4,4 till 1.788 miljarddelar (...)
Koldioxiden kommer mest från förbränning av fossila bränslen, metangasen från jordbruk, djurhållning och våtmarker."

Enligt nya undersökningar är också klimatet den viktigaste frågan för svenska folket inför valet till Europaparlamentet. Det framgår också tydligt att djurindustrin är en stor bidragande orsak till de höga utsläppen av växthusgaser. Gör en instas redan idag och inför minst vego-dag i veckan! Varför inte grilla grönt i sommar?


Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: