lördag 28 februari 2009

Veckans Glädjerapport: Minskade utsläpp av svaveldioxid

Svavelutsläpp orsakas i första hand genom förbränning av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Det leder till försurning och skador på djur-och växtliv oxh störningar i den biologiska mångfalden. Genom internationella överenkommelser och åtgärder har utsläppen av svaveldioxider minskat kraftigt i hela Europa. Ruhrområdet i Tyskland som tidigare var ett kraftigt nedsmutsat område, där vita lakan inte kunde hänga ute på tork utan att bli alldeles sotiga, är numera ett ekologiskt föredöme.

1999 undertecknades Göteborgsprotokollet, en internationell överenskommelse om att minska luftföroreningarna. Om alla länder håller sin del i avtalet kommer utsläppen av svaveldioxider att minska med 63% fram till 2010 jämfört med 1990 års nivåer.

Källa: Glädjerapporten av Bosse Angelöw

Inga kommentarer: