tisdag 18 november 2008

Klimatsmart kyckling


Har de senaste dagarna följt serien i SvD om den "klimatsmarta" kycklingindustrin:


"I decennier har kycklingindustrin kritiserats för en avel som sprängt gränserna för det naturliga. För hundra år sedan behövde en kyckling 120 dagar för att nå slaktvikten. Idag går resan från 67 gram till 1,9 kilo på 33 dagar.
Ändå behövs bara en femtedel så mycket foder som på 50-talet. När uppfödaren lägger 1,75 kilo pellets i automaten kommer det ut 1 kilo kyckling i andra änden. Det är en foderomvandling som varken grisar eller kor kan matcha och nästan i nivå med norska fiskodlares svårbegripliga jackpot där ett kilo uppstår ur 0,95 kilo foder.
– Klimatsmart, sammanfattar Jimmy Samuelsson. Jag har jobbat en stor del av mitt vuxna liv med det röda köttet men idag tackar jag gud för att jag säljer kyckling."(http://www.svd.se/ 081119)

Man har alltså avlat fram en ras som bara behöver en fjärdedel av tiden för att nå sin slaktvikt. Men till vilket pris? Under rådande klimathot kan kycklingars hälsa kanske te sig rätt sekundärt, men frågan är om det känns rätt att konsumera sådana mängder med kyckling när det finns andra fettsnåla, goda och vegetariska alternativ, quorn till exempel.


Svd berättar också att dessa kycklingar inte skulle få avlas fram i Sverige med våra strängare djurskyddslagar, men eftersom köttet importeras säljs det ändå i våra butiker:

"Som SvD berättade igår har Cobb dessutom lanserat en ny modell, Cobb 700 med ännu större bröstmuskler, som enligt kritiska forskare löper mycket stor risk för hälsoproblem.– I svenska butiker finns det ­dåliga alternativ, och de som är sämre. Den här aveln är helt förkastlig. Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att bedriva avel som kan medföra lidande för djuren, så dagens snabbväxande kycklingar skulle ha varit förbjudna om de avlats fram inom Sveriges gränser, säger Lena Lindström som är expert på fjäderfä vid Djurens rätt."(http://www.svd.se/ 081119)

Följande länk visar exempel på hälsoproblem hos snabbväxande kycklingar:

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/webbtv/artikel_2042853.svd


Jag har aldrig varit sådan att jag försökt ge människor dåligt samvete för att de äter kött, men har man möjlighet att välja dyrt, ekologiskt kött lite mer sällan och istället äta grönt lite oftare tycker jag att man ska göra det. Att vara vegetarian har aldrig känts mer självklart.


Inga kommentarer: